Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku ze zmianą rozporządzenia z 03.08.2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami i wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1601) wprowadzoną rozporządzeniem zmieniającym z 02.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1322) w centrum kształcenia zawodowego nie mogą być zatrudniani doradcy zawodowi? Jak wygląda ten stan w sytuacji, gdy CKZ wchodzi wraz z CKU (LO dla Dorosłych i Szkoła Policealna dla Dorosłych) w skład zespołu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację