Czy w celu weryfikacji prawa do świadczeń z ZFŚS można zażądać od pracownika kserokopii legitymacji szkolnej lub indeksu jego pełnoletniego dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodne z przepisami jest żądanie od pracownika kserokopii legitymacji szkolnej lub indeksu pełnoletniego dziecka dla celów świadczeń z ZFŚS?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access