Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W oparciu o art. 8 ust. 17 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe j.s.t. może zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z j.s.t., dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym. Powiat chce prowadzić w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym przedszkole specjalne, obejmujące swoim zasięgiem teren wszystkich gmin powiatu. Czy do realizacji niniejszego zamiaru niezbędne jest zawarcie porozumienia w sprawie przekazania ww. zadania przez gminę (art. 10 ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym) na terenie której będzie funkcjonowało przedszkole specjalne? Czy też porozumienie musi być zawarte w wszystkimi gminami, z których pochodzić będą dzieci chodzące do przedszkola specjalnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację