Czy w budżecie każdej szkoły/placówki powinny być zaplanowane środki finansowe w wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych "W roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy - Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań". W związku z tym czy w budżecie każdej szkoły/placówki powinny być zaplanowane środki finansowe w wysokości wynikającej z metryczki subwencji oświatowej? Czy w przypadku, gdy j.s.t. zaplanuje i wydatkuje środki w niższej wysokości, to należy zwrócić subwencję? Czy, np. na skutek kontroli RIO będzie można zobowiązać j.s.t. do zwrotu tych środków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX