Czy w braku jakiejkolwiek dokumentacji medycznej zakład pracy może wysłać pracownika na specjalistyczne badania lekarskie dla... - OpenLEX

Czy w braku jakiejkolwiek dokumentacji medycznej zakład pracy może wysłać pracownika na specjalistyczne badania lekarskie dla sprecyzowania rodzaju choroby zawodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 12 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2013 r.

PYTANIE

Byłemu pracownikowi kopalni nie uznano choroby zawodowej. W dniu 30 października pracownik ponownie wystąpił do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o uznanie kolejnych 7 chorób zawodowych. Pracownik nie posiada żadnej dokumentacji medycznej, a przy wystąpieniach kierował się własnym przeczuciem "posiadania" 7 chorób zawodowych. PIS wystąpiła do kopalni o charakterystykę jego stanowisk pracy, podając nazwy chorób zgodnie z wykazem chorób zawodowych tj. stosując bardzo ogólnikowe określenie. Pracownik pracował w kopalni od 1 września 1987 r. Ostatnią dniówkę przepracował w dniu 11 września 2012 r., a następnie wziął urlop i chorobowe niezwiązane z żadną chorobą zawodową. W dniu 11 września 2013 r. rozwiązano z nim umowę o pracę. Na przykład zgłoszono potrzebę charakterystyki stanowiska na Poz. 1 z wykazu - "Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne". Nadmienię, że dokładna analiza każdej dniówki z ostatnich 5 lat pracy wykazała, że pracownik nie używał żadnej substancji chemicznej, a jedynie brał udział i ich mechanicznym transporcie, zapakowanych w fabryczne opakowania i załadowane do kontenerów transportowych.

Czy można domagać się od PIS sprecyzowania rodzaju choroby?

Dla wymienionego przypadku - rodzaju zatrucia dla poszukiwania środków chemicznych mogących go wywołać.

Czy pracownik może zgłaszać choroby zawodowe, jeżeli okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenie pracy w narażeniu zawodowym jest dłuższy niż zostało to określone w wykazie chorób zawodowych, uznając, że zakończenie pracy w narażeniu zawodowym nastąpiło w ostatnim dniu jego pracy, a nie w dniu rozwiązania umowy o pracę?

Czy w związku z brakiem jakiejkolwiek dokumentacji medycznej zakład pracy ma możliwość wysłać pracownika na specjalistyczne badania lekarskie dla sprecyzowania rodzaju choroby i czy w przypadku uzyskania wyników wykluczających daną chorobę, kosztami badań można obciążyć pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX