Czy w aneksie do umowy o kredyt konsumencki zawartej pod rządami nowej ustawy, dotyczącym zmiany sposobu spłaty pożyczki należy... - OpenLEX

Czy w aneksie do umowy o kredyt konsumencki zawartej pod rządami nowej ustawy, dotyczącym zmiany sposobu spłaty pożyczki należy zawrzeć wszystkie dane określone w art. 30 pkt 1 ustawy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w aneksie do umowy pożyczki/kredytu (kredyt konsumencki) zawartej pod rządami nowej ustawy o kredycie konsumenckim, dotyczącym zmiany sposobu spłaty pożyczki, kiedy klient nie zalega ze spłatą, należy zawrzeć wszystkie dane określone wart. 30 pkt 1 ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX