Czy w aneksie do umowy o kredyt konsumencki lub linię pożyczkową w rachunku ROR (zawartej pod rządami nowej lub starej ustawy),... - OpenLEX

Czy w aneksie do umowy o kredyt konsumencki lub linię pożyczkową w rachunku ROR (zawartej pod rządami nowej lub starej ustawy), dotyczącym wyłącznie zmiany zabezpieczenia, kiedy klient jest zobowiązany do poniesienia opłat?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 30 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w aneksie do umowy o kredyt/pożyczkę (kredyt konsumencki) lub linię pożyczkową w rachunku ROR (zawartej pod rządami nowej lub starej ustawy), dotyczącym wyłącznie zmiany zabezpieczenia, kiedy klient jest zobowiązany do poniesienia opłat:

opłaty za zmianę sposobu zabezpieczenia,

opłaty za sprawdzenie kredytobiorcy w BIK, w celu oceny jego zdolności kredytowej na moment zmiany zabezpieczenia,

opłaty za sprawdzenie poręczycieli w BIK w celu oceny pozostającego zabezpieczenia

- należy zawrzeć dane określone wart. 30 ust. 1 ustawy, czy też nie ma żadnych obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy, pomimo pobierania ww. opłat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX