Czy w aneksie do umowy kredytu konsumenckiego przewidującym odroczenie płatności zawartym w sytuacji, gdy konsument jest w zwłoce należy zawrzeć dane określone w art. 33 pkt 1 ust. o kredycie konsumenckim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rogoń Dominika
Odpowiedzi udzielono: 19 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w aneksie do umowy kredytu konsumenckiego przewidującym odroczenie płatności zawartym w sytuacji, gdy konsument jest w zwłoce należy zawrzeć dane określone wart. 33 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim także, gdy dane zawarte w aneksie miałyby taką samą treść jak dane zawarte w umowie kredytu konsumenckiego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX