Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje realizację inwestycji wymagającej uzyskania decyzji środowiskowej na terenie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia przedstawiono oddziaływanie inwestycji na najbliższe tereny chronione akustycznie. W otoczeniu znajdują się tereny zagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w mpzp pod zabudowę wielorodzinną oraz jednorodzinną.

Czy w analizie oddziaływania na środowisko akustyczne punkty obliczeniowe powinny zostać zlokalizowane na granicy terenów zabudowy mieszkalnej?

Czy funkcjonuje w prawie zapis regulujący tę kwestię?

Czy organ prowadzący postępowanie ma prawo wezwać do uzupełnienia i wykazania, że dopuszczalne normy hałasu będą spełnione zarówno na elewacji zabudowy mieszkaniowej jak również na granicy terenu tej zabudowy (także w sytuacji, w której przy granicy działka mieszkalna jest zagospodarowana drogą i miejscami postojowymi)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?