Czy w 2022 r. można amortyzować nieruchomości mieszkalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik nabył w 2016 r. kamienicę, w której obecnie po przeprowadzeniu remontu znajdują się 32 apartamenty hotelowe. Apartamenty wprowadzone są do ewidencji środków trwałych i amortyzowane stawka indywidualną 10%. Są one wynajmowane firmie, która zajmuje się krótkotrwałym najmem. Podatnik fakturuje usługę najmu stawką 23%, właściwą dla najmu lokali użytkowych. Obiekt zgłoszony jest do ewidencji turystycznej jako hotel. Podatek od nieruchomości opłacany jest od lokali związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Czy w powyższej sytuacji od stycznia 2023 r. podatnik nadal będzie mógł kontynuować amortyzacje, czy w związku z tym, że cały budynek w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych oznaczony jest jako budynek mieszkalny traci to prawo na podstawie art. 22c PIT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX