Czy VAT naliczony ujęty na fakturze zakupu należy odliczyć proporcjonalnie do kwoty dofinansowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W listopadzie 2015 r. spółka otrzymała pierwszą część dofinansowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dofinansowanie będzie wykorzystane w 2016 r.na zakup środków trwałych oraz usługi doradcze związane z projektem (badanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy oraz ocena ryzyka zawodowego po zainstalowaniu środków trwałych). Dofinansowanie przyznano w kwocie brutto wydatków - w części dofinansowania do VAT spółka nie ma prawa do odliczenia tej części podatku (takie wytyczne są ujęte w wyjaśnieniach dotyczących sporządzania wniosku o dofinansowanie). Spółka jest podatnikiem VAT, a zakupy związane są z działalnością gospodarczą.

Czy VAT naliczony ujęty na fakturze zakupu należy odliczyć proporcjonalnie do kwoty dofinansowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy