Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Jak się ma przytoczony fragment przepisów VAT do sytuacji zakupu towarów z odwrotnym obciążeniem?

Czy VAT naliczony przez nabywcę towaru na zasadzie odwrotnego obciążenia w przypadku braku zapłaty faktury należy również skorygować?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?