Czy VAT należny od refaktur dotyczących opłat telekomunikacyjnych należy ująć w miesiącu sprzedaży, czy terminie płatności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółka matką posiadającą kilka spółek córek. Księgujemy faktury za opłaty telekomunikacyjne, na których czasami zdarzają się koszty naszych spółek (sporadyczne przypadki).Wszystkie spółki mają siedziby pod tym samym adresem. Wystawiamy refaktury za te opłaty telekomunikacyjne. Nie ma żadnej umowy która dotyczy tych refaktur.

Czy VAT należny od tych refaktur dotyczących opłat telekomunikacyjnych ująć w miesiącu sprzedaży, czy terminie płatności?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access