Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2014 r.
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 11 lutego 2014 r.

PYTANIE

Właścicielami spółki z o.o. jest 17 gmin samorządowych. Spółka zajmuje się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych i w związku z tym podjęła decyzję o budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zakład kosztował 30.000.000 zł., w tym w ramach dofinansowania z funduszy unijnych otrzymamy dotację w wysokości 75% wartości inwestycji. Aby otrzymać pieniądze unijne - najpierw trzeba zainwestować własne środki i wybudować. W związku z tym zaciągnęliśmy na kwotę 23.000.000 zł pożyczki z WFOŚ i kredyty bankowe z innych banków. Poręczenia tych kredytów i pożyczek udzielili nam właściciele spółki, czyli 17 gmin, zastawiając nieruchomości gminy. Udzielone poręczenia są bez żadnego wynagrodzenia, ponieważ wszystkim gminom (właścicielom) zależało na uregulowaniu gospodarki odpadami, tym bardziej, że wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych został pozytywnie rozpatrzony i podpisano umowę z RPO DS o dofinansowaniu.

Czy udzielone poręczenia pożyczek i kredytów będą stanowiły przychód z nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez spółkę?

Jeśli tak, to spółka musiałaby zapłacić bardzo duży podatek dochodowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Spółka jest spółką użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego (17 gmin) i realizuje zadanie związane z uregulowaniem gospodarki odpadami służące całej społeczności.

Czy analizując ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest znalezienie jakiegoś innego artykułu, z którego można byłoby zastosować zwolnienie?

Mam tu na myśli art. 17 ust. 1 pkt 21.

Czy pod pojęciem "inne nieodpłatne świadczenia" można byłoby zakwalifikować "poręczenia, zabezpieczenia kredytów i pożyczek", które związane są z wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych, które są amortyzowane?

A może istnieje jeszcze inne zwolnienie, którego nie dopatrzyłam się?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?