Czy uzyskane odsetki stanowią przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka, która była opodatkowana CIT estońskim do 31.12.2023 r., po wyjściu z CIT estońskiego od 1.01.2024 r., powinna za przychód podatkowy w styczniu 2024 r. uznać naliczone na dzień 31.12.2023 r. odsetki od udzielonej pożyczki?

Odsetki zostały zaksięgowane 31.12.2023 r. Zapłata odsetek nastąpiła w styczniu 2024 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX