Czy użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej produktu jest dopuszczalne w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia nie jest nabycie sprzętu komputerowego, a jedynie przedłużenie gwarancji na posiadany już sprzęt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2014 r.

PYTANIE

Zamawiający jest Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Do obsługi szpitala wykorzystuje oprogramowanie (system informatyczny) Infomedica, którego producentem jest Asseco Poland. System ten służy m.in. planowaniu, ewidencjonowaniu, monitorowaniu i rozliczaniu kontraktów podpisywanych przez świadczeniodawców z NFZ lub innymi płatnikami, ewidencjonowaniu realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym sprawozdawczości dla uprawnionych organów kontroli i nadzoru, kalkulacji kosztów świadczeń, prowadzeniu rachunkowości finansowej, zarządczej, controllingowi, ocenie kondycji finansowej jednostki; tworzeniu dokumentacji medycznej, prowadzeniu ewidencji procesów związanych z leczeniem pacjenta. System taki wdraża się tylko raz i służy on na wiele lat. Z uwagi na złożoność takiego systemu informatycznego, zmiany w prawodawstwie, występowanie błędów systemu wymaga on stałej opieki serwisowej ze strony wyspecjalizowanej firmy informatycznej.

Czy ogłaszając przetarg na usługę opieki serwisowej nad systemem Infomedica zainstalowanym i wdrożonym u Zamawiającego, Zamawiający może w opisie zamówienia wskazać, iż przedmiotem zamówienia jest usługa opieki serwisowej nad systemem Informedica prod. Asseco?

Czy użycie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej produktu, którym dysponuje Zamawiający jest dopuszczalne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX