Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot wystąpił o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Przetwarzanie odpadów polegające na kruszeniu za pomocą kruszarki ma obejmować odpady o kodzie 17 01 01 (odpady betonu oraz gruz budowlany z rozbiórek i remontów) i 17 01 02 (gruz ceglany), a zbieranie na tym samym placu ma dotyczyć odpadów o kodzie 17 04 05 – gleba i kamienie.

Czy uznając te odpady jako niepalne można nie wymagać opracowania operatu przeciwpożarowego i kontroli komendanta powiatowego straży?

Czy w przypadku tych odpadów zaliczanych do odpadów obojętnych nie ma potrzeby ustanawiania roszczeń?

Odpady 17 01 01 i 17 01 02 po kruszeniu będą sprzedawane do dalszego wykorzystania.

Czy dalej traktować je jako odpady o takim samym kodzie czy jako produkt?

Natomiast to, co zostanie po przesianiu odpadów na sicie ma być wykorzystane do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych.

Czy w tym wypadku powinno zmienić się kod odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?