Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustalamy odpłatność dwóch wnuków za pobyt babci w DPS. W ewidencji ludności ustalone zostały adresy zameldowania na pobyt stały obu wnuków. Wysłaliśmy zawiadomienia o konieczności stawienia się w GOPS celem przeprowadzenia wywiadu.

W przypadku jednego z wnuków pismo odebrał ojciec, ale wezwany nie stawił się na wywiad, nie skontaktował się również z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny udał się również w środowisko celem przeprowadzenia wywiadu w miejscu zamieszkania, ale niestety nikogo nie zastał.

Czy w tej sytuacji możemy uznać, że wezwany został skutecznie pouczony o konieczności przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i brak kontaktu z jego strony możemy traktować jako niewyrażenie zgody na wywiad?

Czy w obecnej sytuacji możemy wydać dla niego decyzję na podstawie art. 61 ust. 2f ustawy o pomocy społecznej?

W przypadku drugiego zobowiązanego zawiadomienie wysłane na adres zameldowania awizowano i nie zostało ono podjęte w terminie.

Czy w tej sytuacji, ośrodek powinien podejmować jeszcze próby ustalenia, czy adres zameldowania jest również adresem zamieszkania wnuka?

Jeżeli tak, to w jaki sposób możemy ustalić adres jego faktycznego zamieszkania, jeżeli rodzina odmawia podania adresu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?