Czy uznać, że brak we wniosku o dodatek węglowy bez nr PESEL został usunięty? - OpenLEX

Czy uznać, że brak we wniosku o dodatek węglowy bez nr PESEL został usunięty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 7 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył wniosek o dodatek węglowy bez nr PESEL.

Wezwany został pisemnie do uzupełnienia braku formalnego. Nadesłał PESEL za pośrednictwem poczty elektronicznej bez podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Czy uznać, że brak we wniosku o dodatek węglowy bez nr PESEL został usunięty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX