Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Borysewicz Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka pozostaje w kontaktach handlowych na podstawie zawartych umów o świadczenie usług przewozowych z przewoźnikami wożącymi towar wyprodukowany przez Spółkę. Przewoźnicy z jednej strony przetwarzają powierzone im przez Spółkę dane osobowe klientów Spółki. Powierzane przewoźnikom do dalszego przetwarzania dane osobowe to imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, seria i numeru dokumentu tożsamości pracowników i klientów, powierzone uprzednio Spółce przez jej hurtownie w celu udokumentowania dostawy (Spółka posiada zgody hurtowni na dalsze przetwarzanie ich danych osobowych przez przewoźników). Jednocześnie Spółka z kolei przetwarza dane osobowe powierzone jej przez przewoźników na podstawie zawartych umów. Powierzane Spółce do przetwarzania dane osobowe to imię i nazwisko, numer telefonu, seria i numeru dokumentu tożsamości pracowników i klientów firm przewozowych w celu udokumentowania dostawy i rozliczenia umowy przewozu.

Czy w takiej sytuacji uzasadnione jest zawarcie pomiędzy Spółką a firmami przewozowymi umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w formie jednego dokumentu, w którym jednocześnie uregulowane zostaną prawa i obowiązki stron według RODO, w przypadku firmy przewozowej jako administratora danych osobowych i jako przetwarzającego powierzone jej przez Spółkę dane osobowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?