Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uzasadnione jest żądanie organu nadzorczego, aby na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie było oznaczenia (logo, nazwa i adres) firmy opracowującej, którą reprezentuje uprawniony projektant lub z którą została zawarta umowa o sporządzenie mpzp?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?