Czy uzależnienie ogólnej wartości pakietów opieki medycznej dla pracowników od spełnienia konkretnych i sprawdzalnych kryteriów może być potraktowane jako przejaw dyskryminacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zawadzka-Filipczyk Paulina
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. posiada regulamin wynagradzania pracowników. Spółka ma zamiar zaoferować pracownikom możliwość uczestniczenia w grupowym ubezpieczeniu "opieka medyczna". W ramach tego ubezpieczenia każdy pracownik będzie mógł skorzystać z profilaktycznej opieki medycznej w placówkach wyznaczonych przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel przedstawił do wyboru trzy pakiety opieki medycznej: podstawowy (najtańszy), rodzinny i partnerski. Spółka ma zamiar współfinansować składkę każdego pracownika w 90%. Zamiar ten Spółka chciałaby zawrzeć w regulaminie wynagradzania w taki sposób, aby tylko członkowie Zarządu Spółki oraz osoby na stanowiskach dyrektorów mieli możliwość skorzystania ze współfinansowania w 90% pakietów rodzinnych i partnerskich (droższych od pakietu podstawowego). Pozostali pracownicy Spółki mieli by możliwość skorzystania ze współfinansowania w 90% tylko pakietu podstawowego, natomiast korzystanie z droższego pakietu wymagałoby pokrycia różnicy pomiędzy tym pakietem, a pakietem podstawowym przez pracownika (na zasadzie potrącenia różnicy z wypłaty netto za zgodą pracownika). Możliwość korzystania z tego ubezpieczenia będzie dobrowolna.

Czy takie zapisy w regulaminie wynagradzania będą zgodne z przepisami prawa pracy i innymi?

Czy Spółka nie zostanie posądzona o dyskryminację niektórych pracowników w przypadku ewentualnego sporu sądowego przed sądem pracy?

W ocenie Spółki wprowadzenie proponowanych zapisów do regulaminu pracy nie będzie powodowało dyskryminacji pracowników, którzy nie będą mogli skorzystać ze współfinansowania droższych pakietów medycznych ze względu na zajmowane stanowisko pracy, gdyż Zarząd może zdecydować o zróżnicowaniu ilości i wartości dodatkowych świadczeń w zależności od zajmowanego przez pracownika stanowiska.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX