Czy uwagi, które strona wniosła do postępowania po terminie wskazanym w zawiadomieniu o zapoznaniu się z dokumentami zgodnie z art. 10 k.p.a., mogą nie zostać uwzględnione w decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona wniosła uwagi do postępowania po terminie wskazanym w zawiadomieniu o zapoznaniu się z dokumentami zgodnie z art. 10 k.p.a., wpływ pisma do urzędu po terminie wskazanym.

Czy uwagi mogą nie zostać uwzględnione w decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX