Czy utworzenie w liceum ogólnokształcącym oddziału przygotowania wojskowego wymaga zasięgnięcia opinii związków zawodowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 24 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy utworzenie w liceum ogólnokształcącym oddziału przygotowania wojskowego wymaga zasięgnięcia opinii związków zawodowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX