Czy utratę renty należy potraktować jako utratę dochodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Osoba 19 grudnia 2004 r. zawarła umowę dzierżawy gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników co spowodowało, że pobierane przez nią świadczenie rentowe było wyższe. Rentę z tytułu niezdolności do pracy uzyskała od 24 września 2004 r. W miesiącu lutym 2012 r. utraciła prawo do renty.

Czy utratę powyższego świadczenia należy potraktować jako utratę dochodu?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access