Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2005 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2002 r. nasza firma korzystała z usług firmy przewozowej, która dostarczała sprzedane towary do naszych kontrahentów działających w innych miejscowościach niż nasza siedziba. Zgodnie z zawartą umową firma przewozowa miała ponosić odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od momentu jej przyjęcia aż do wydania jej odbiorcy. Zapakowany odpowiednio towar wraz z oryginałem i kopią faktury VAT odbierany był przez przewoźnika na postawie listu przewozowego i dostarczany odbiorcy, który przy odbiorze uiszczał należną kwotę. Przewoźnik przelewał ją następnie na nasze konto. Tak więc w momencie skierowania dostawy do przewozu przez tę firmę dokonywano przeksięgowania należności z nabywcy faktycznego na przewoźnika. Oczekiwano jej bowiem od kogoś innego niż nabywca. Jednak pewne przesyłki nie dotarły do naszych kontrahentów. W tym momencie powstał problem w ustaleniu rodzaju szkody, której doznaliśmy.

Czy utraciliśmy należność czy może towar wydany z magazynu?

Uznaliśmy, że nastąpiła utrata należności, ponieważ towar nie zaginął z naszego magazynu ani nie skradziono go naszemu kierowcy. Przewoźnik zaspokoił nasze roszczenia, ale tylko w kwocie netto faktury sprzedaży tj. bez VAT. Wywiązał się z tego zobowiązania dopiero w 2003 r. wypłacając odszkodowanie. W ten sposób odzyskaliśmy swoją należność. Należności nie wyksięgowaliśmy tej sprzedaży z naszych ewidencji w roku 2002. Zmieniliśmy tylko płatnika transakcji.

Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?