Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 2 kwietnia 2014 r.

PYTANIE

Właściciel na swoim gruncie rolnym usypał 15 m ziemi, kamieni, gruzu i innych odpadów. Jednocześnie wystąpił do starosty o wydanie decyzji na rekultywację w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1205). Wójt obawia się naruszenia stosunków wodnych. Starosta stoi na stanowisku, że na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. wójt powinien podjąć stosowne działania. Z kolei wójt twierdzi, że zobowiązanie właściciela do wykonania urządzeń zabezpieczających stoi po stronie starosty.

Kto i na jakiej podstawie może wszcząć jakiekolwiek działania w stosunku do właściciela gruntu? Czy "usypanie" w ogóle stanowi o naruszeniu stosunków wodnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?