Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 23 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy usuwanie namułów i rumoszu w związku z utrzymywaniem wód (art. 227 ust. 3 pkt 6 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr.wod.) jest tożsame z wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku i innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód wykonywanych w ramach obowiązków właściciela, o którym mowa w art. 394 ust. 1 pkt. 12 pr.wod.?

Czy utrzymywanie wód polegające na usuwaniu namułów i rumoszu przez właściciela (np. Zarząd Zlewni) wymaga zgłoszenia wodnoprawnego?

Jeśli tak, czy organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest Minister?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?