Czy usunięcie gatunku obcego sumak octowiec rosnącego na terenie zieleni miejskiej zlokalizowanego na obszarze chronionego krajobrazu znajduje się w katalogu zwolnień z opłat za usunięcie drzew art. 86 ust. 1 u.o.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy usunięcie gatunku obcego sumak octowiec /Rhus typhina/ rosnącego na terenie zieleni miejskiej zlokalizowanego na obszarze chronionego krajobrazu, ze względu na jego nieudokumentowaną szkodliwość dla zdrowia, znajduje się w katalogu zwolnień z opłat za usunięcie drzew art. 86 ust. 1 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX