Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy usunięcie drzew z terenu ogródków działkowych celem przekazania terenu dla działkowiczów w użytkowanie może być powodem do zwolnienia wnioskodawcy z naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?