Czy ustawodawca przewiduje uzyskanie zgody wodnoprawnej poprzez zgłoszenie wodnoprawne dla pewnej grupy urządzeń wodnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 421 pkt 2 lit. d ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr. wod. ustawodawca przewiduje uzyskanie zgody wodnoprawnej poprzez zgłoszenie wodnoprawne dla pewnej grupy urządzeń wodnych?

Jeśli tak, to na jakie urządzenia wodne można uzyskać zgodę wodnoprawną na podstawie zgłoszenia, a nie pozwolenia wodnoprawnego?

Czy można tu zaliczyć rowy kolejowe lub drogowe, które służą tylko odwodnieniu układu torowego/drogowego, a nie terenów przyległych, czyli traktować je jako urządzenia odwadniające (np. art. 394 ust. 1 pkt 7 lub 11 pr. wod.), które podlegają pod zgłoszenie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access