Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dawidowska Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy fundacją i organizacją pożytku publicznego oraz NIEPUBLICZNYM zakładem opieki zdrowotnej. W ramach działalności statutowej świadczymy usługi hospicyjne. Dodatkowo prowadzimy działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest na działalność statutową. Działalność gospodarcza polega na świadczeniu usług stomatologicznych i wykonywaniu badań USG. 16 sierpnia 2017 weszła w życie ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach medycznych.

Czy ta ustawa dotyczy naszej fundacji? Jeżeli tak to czy w związku z tym ,że nasi pracownicy posiadają wynagrodzenie zasadnicze wyższe niż to , które wynika z pomnożenia wskaźnika przez przeciętne wynagrodzenie brutto podawane przez GUS kierownik naszego zakładu ma obowiązek wydania zarządzenia w sprawie podwyższania wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?