Czy ustawa o rachunkowości nakazuje zawiadomić w formie pisemnej (czy jakiejkolwiek innej) biegłego rewidenta o przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ustawa o rachunkowości nakazuje zawiadomić w formie pisemnej (czy jakiejkolwiek innej) biegłego rewidenta o przeprowadzeniu inwentaryzacji środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access