Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. wymaga prowadzenia ewidencji jakościowej i ilościowej odpadów (niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) wytwarzanych w związku z eksploatacją innych urządzeń i z procesów pomocniczych, czy tylko odpadów z instalacji IPPC?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację