Czy ustanowiony użytek ekologiczny wyklucza nałożenie obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2015 r.

PYTANIE

Przedmiotem postępowania jest rów melioracji wodnych szczegółowych niewykazany w ewidencji marszałka, zlokalizowany w całej szerokości na terenie lasów państwowych w górnym i środkowym jego odcinku. Na odcinku dolnym jest niewydzielonym z innych nieruchomości rolnych rowem melioracyjnym wpisanym w ewidencję marszałka. Skarpa rowu stanowi granicę między działkami lasów państwowych a łąkami osoby fizycznej. Na terenie działek leśnych ustanowiono dwa użytki ekologiczne, obejmujące też ww. rów na dwóch jego odcinkach. Ponadto na rowie tym nadleśnictwo, na podstawie m.in. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, postawiło dwie zastawki z regulowanym "piętrzeniem" (program "mała retencja"). Zastawki posadowiono na rowie przed łąkami (patrząc w górę rowu) i na wysokości łąk. Stwierdzono w terenie związek między zalewaniem łąk a ww. zastawianiem rowu oraz nieutrzymywaniem tego rowu na odcinkach użytku ekologicznego. W ocenie nadleśnictwa pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ich nie dotyczy (bo to rów). Przedsiębiorca natomiast ma zgłoszone łąki do programu ARiMR, ale ze względu na zalewanie nie może ich kosić. Mimo że rów nie jest ujęty w ewidencji marszałka, biegły stwierdził jego melioracyjny charakter, widnieje on też w starych dokumentach z lat 70. XX w. spółki wodnej jako melioracja (na odcinku ww. łąk oraz dalej na odcinku za działkami leśnymi).

Czy w ww. sprawie starosta może wydać decyzję z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. -na nadleśnictwo i właściciela łąk, mimo że rów w całej swej długości przebiega przez wiele nieruchomości?

Czy można wydać tę decyzję, jeżeli na tym terenie działa spółka wodna (choć przecież nadleśnictwa nie mogą być członkami spółki)?

Czy można wydać ww. decyzję, nie zważając na ustanowiony użytek ekologiczny?

Jak starosta powinien postąpić w ww. przypadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX