Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma deweloperska na działkach gruntu, na którym wybudowała budynek mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz klientów indywidualnych, ustanowiła w formie aktu notarialnego nieodpłatną i na czas nieokreślony służebność przesyłu na rzecz:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., polegającą na prawie dostępu do sieci ciepłowniczej w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, wymiany, rozbudowy i dostarczania ciepła,

- Energia-Operator S.A. – polegającą na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej urządzeń elektroenergetycznych, do znoszenia na nieruchomości tych urządzeń oraz na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii,

- Gminy Olsztyn – polegającą na prawie umieszczenia na niej sieci kanalizacji deszczowej oraz na prawie dostępu do tej sieci w celu prowadzenia bieżącej obsługi, utrzymania, konserwacji, remontów, wymiany, rozbudowy i modernizacji oraz usuwania awarii w ww. sieci.

Czy ustanowienie przez dewelopera nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności przesyłu w ww. przypadkach podlega opodatkowaniu VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację