Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 listopada 2008 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2006 r.

PYTANIE

Szpital na podstawie umowy użytkowania nieruchomości zawartej z w 2004 r. z organem założycielskim (Starostwo Powiatowe), otrzymał w nieodpłatne użytkowanie nieruchomość z 15 lokalami mieszkalnymi. W październiku 2005 r. Starostwo Powiatowe dokonało wyodrębnienia lokali i gruntu oraz sprzedaży 10 z 15 lokali, a zarządcą części wspólnych ustanowiło Szpital. Właściciele nabytych lokali, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - dalej u.w.l. oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - dalej u.s.m. zobowiązani są do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokali (centralne ogrzewanie, woda, ścieki) oraz z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Czy ustalony przez zarządcę czynsz obejmujący powyższe koszty podlega opodatkowaniu VAT, czy też czynności na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni są zwolnione z tego podatku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?