Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uprzejmie proszę o opinię w następującej sprawie: Sprawa dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości myjni samochodowej zgłoszonej w informacji IN-1 wykorzystanej w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez żonę, którą łączy z mężem wspólność majątkowa małżeńska. Prezydent miasta decyzją z 18.11.2019 r. uchylił swą decyzję z 11.01.2014 r. ws. podatku od nieruchomości dla osoby fizycznej za 2014 r. i w tej samej decyzji ustalił nową kwotę podatku po wznowieniu postępowania (5.09.2019 r.). Od ww. decyzji podatnik złożył 16.12.2019 r. odwołanie do SKO, które utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji wydając decyzję ostateczną 6 marca 2020 r.

Czy były podstawy do wznowienia postępowania (05.09.2019 r.) z uwagi na "wyjście na jaw" nowych okoliczności w postaci ustalenia przez organ jedynie wyższej od zadeklarowanej podstawy opodatkowania myjni? Czy podstawą do przedawnienia (za 2014 r.) jest decyzja ostateczna SKO (6.03.2020 r.)? Czy naruszono art. 6 ust. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wydając od 2014 r. decyzje ws. podatku od nieruchomości (myjnia, grunt) wyłącznie na żonę, skoro przedmiot opodatkowania stanowił współwłasność małżonków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?