Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z tym, że od 1 stycznia 2018 roku opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym dyrektor przedszkola zobowiązany jest do wydawania decyzji administracyjnych? Jeśli tak, to na jaki okres powinna być wydana decyzja administracyjna? Co powinna zawierać? Czy jeśli dyrektor nie wyda decyzji, to czy może dochodzić zaległości i odsetek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację