Czy ustalenie istnienia w przeszłości obowiązku ubezpieczeń społecznych w sytuacji, gdy składki na te ubezpieczenia nie zostały... - OpenLEX

Czy ustalenie istnienia w przeszłości obowiązku ubezpieczeń społecznych w sytuacji, gdy składki na te ubezpieczenia nie zostały zapłacone i przedawniły się może mieć wpływ na wysokość przyszłej emerytury?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której stwierdził, że zatrudniony w firmie żony na umowę o pracę mąż nie udowodnił w sposób wystarczający, że nie pozostaje z żoną we wspólnym gospodarstwie domowym (czy też, ściślej rzecz biorąc, nie udowodniła tego żona będąca płatnikiem składek), a tylko wtedy mógłby być objęty ubezpieczeniem społecznym jako pracownik. W konsekwencji ZUS ustalił w decyzji z października br., że podlega on ubezpieczeniu jako osoba współpracująca za lata 2010-2017 i ponownie od 2020 (w latach 2018 i 2019 mąż nie świadczył pracy w firmie żony na żadnej podstawie).

Czy słusznie uważamy, że ustalenie to w części nie będzie kreowało zobowiązania do zapłaty składek ze względu na skrócony obecnie do 5 lat okres przedawnienia, zaś ustalenie właściwej kwalifikacji świadczonej pracy przez męża (pracownik czy osoba współpracująca) za okres objęty przedawnieniem może mieć wpływ np. na jego przyszłe świadczenia emerytalne?

W firmie nie zaistniały żadne zdarzenia, które miałyby wpływ na ew. przerwanie biegu przedawnienia składek.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX