Czy ustalenie diet w podróżach zagranicznych, przeliczanych na złote według kursu NBP z pierwszego dnia każdego miesiąca,... - OpenLEX

Czy ustalenie diet w podróżach zagranicznych, przeliczanych na złote według kursu NBP z pierwszego dnia każdego miesiąca, będzie prawidłowe z punktu widzenia CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka planuje wprowadzenie określonych zapisów dotyczących podróży służbowych w regulaminie wynagradzania. Podstawowym celem takiego rozwiązania jest możliwość określenia wartości diet przysługujących pracownikom w oparciu o art. 775 § 3 Kodeksu pracy tj. w kwotach innych niż wynikające z przepisów dla pracowników sfery budżetowej.

Czy ustalenie diet (ewentualnie określonych jako ryczałt na pokrycie kosztów całodziennego wyżywienia) w podróżach zagranicznych jako równowartość kwoty diet określonych w walucie dla danego kraju docelowego zgodnie z przepisami dla pracowników sfery budżetowej, ale przeliczanych na złote według kursu NBP z pierwszego dnia każdego miesiąca będzie prawidłowe z punktu widzenia CIT (tj. tak określone diety będą stanowiły koszt uzyskania przychodów)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?