Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona w dniu 01.10.2020 r. złożyła podanie o zasiłek stały, do którego dołączył potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z dnia 29.09.2020 r.

Zawieszono postępowanie w sprawie zasiłku stałego i na okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. przyznano ww. zasiłek okresowy w wysokości 400 zł.

W dniu 30.12.2020 r. dostarczył prawomocne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i równocześnie złożył wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny został mu przyznany decyzją w styczniu 2021 r. z wyrównaniem od 01.09.2020 r.

Czy ustalając wysokość zasiłku stałego od 01.10.2020 r. należy uwzględnić wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego od września 2020 r.?

Czy też zasiłek pielęgnacyjny odjąć od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej dopiero w lutym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?