Czy ustalając uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wnioski mogą składać następcy prawni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Słomka Kinga
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ustalając uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – dalej u.z.w.g. tj. osób fizycznych lub prawnych, które posiadają gospodarstwo rolne i nieprzerwanie przez okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2015 r. faktycznie korzystały z tej wspólnoty gruntowej, wnioski mogą składać następcy prawni, bo o ile do uprawnionych z art. 6 u.z.w.g. w art. 8a ust. 1 u.z.w.g. ustawodawca wyraźnie wskazuje, że wnioski mogą składać następcy prawni, o tyle przy uprawnionych z art. 6a u.z.w.g. nic o następcach prawnych nie ma?

Mam taką sytuację, że w trakcie trwania tego okresu od 1.01.2006 r. do 31.12.2015 r. rodzice przepisali w 2011 r. gospodarstwo rolne synowi, albo spółka z o.o. w 2007 r. nabyła gospodarstwo rolne od kogoś, kto jeszcze w 2006 r. faktycznie władał wspólnotą.

I czy mogę te osoby, które nabyły te gospodarstwa w trakcie tego okresu jako następcy prawni, uznać za uprawnionych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access