Czy ustalając staż pracy dla dodatkowego zatrudnienia na 2/22 etatu, należy zaliczyć okresy pracy od 1.09.1999-31.08.2004 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel jest zatrudniony w naszej szkole w pełnym wymiarze czasu pracy i pobiera dodatek za staż pracy w wysokości 16%. Ponadto jest zatrudniony dodatkowo od dnia 1 września 2010 r. w oddziale zerowym w wymiarze 2/22 etatu. Wcześniej także był zatrudniony na 2/22 etatu w oddziale zerowym w okresach:

- 1 września 1999-31 sierpnia 2000,

- 1 września 2000-31 sierpnia 2001,

- 1 września 2001-31 sierpnia 2002,

- 1 września 2002-31 sierpnia 2003,

- 1 września 2003-31 sierpnia 2004.

Czy ustalając staż pracy dla dodatkowego zatrudnienia 2/22 etatu, należy zaliczyć okresy pracy od 1 września 1999-31 sierpnia 2004 r. sprzed wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - dalej r.w.m.s.w.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX