Czy ustalając prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, Ukrainka powinna przedstawić przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego dokument potwierdzający, iż jest opiekunem prawnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 stycznia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2022 r.

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym pełnoletniego syna, do którego załączyła w języku ukraińskim dokument potwierdzający, iż jest opiekunem prawnym w związku z jego ubezwłasnowolnieniem.

Czy ustalając prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, Ukrainka powinna przedstawić przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego dokument potwierdzający, iż jest opiekunem prawnym?

Czy też winna wystąpić do sądu o ustanowienie jej opiekunem w oparciu o polskie prawo?

Czy osobie, która zapewnia jej oraz jej synowi zakwaterowanie i wyżywienie, przysługuje po spełnieniu innych warunków, (przedłużenie w związku z niepełnosprawnością), świadczenie z tego tytułu zarówno na nią, jak i niepełnosprawnego pełnoletniego syna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX