Czy ustalając prawo do świadczeń z FA należy przyznać świadczenie w wysokości pomniejszonej o kwotę otrzymanych alimentów od komornika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego w listopadzie 2020 r. (decyzja jeszcze nie została wydana). Z zaświadczenia komornika wynika, że w listopadzie 2020 r. otrzymała od komornika 200 zł wyegzekwowane od dłużnika.

Czy ten fakt należy uwzględnić ustalając prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego za listopad, tj. czy należy przyznać za ten miesiąc świadczenie w wysokości pomniejszonej o kwotę otrzymanych alimentów od komornika?

Jeśli tak, na jaki przepis się powołać?

Przepisy ustawy z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów mówią o wysokości świadczenia z funduszu przysługującej do wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie regulują takiej kwestii, jak pomniejszenie świadczenia o kwotę alimentów otrzymanych za miesiąc, za który ma być ustalone świadczenie, a zdarzają się takie przypadki, że w miesiącu złożenia wniosku osoba otrzymuje alimenty od komornika, bowiem komornik nie ma jeszcze informacji o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX