Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Bartlomiej
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy brać pod uwagę, kto w pierwszej kolejności jest zobowiązany do alimentacji?

Czy można przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy w sytuacji, gdy o świadczenie ubiega się córka osoby niepełnosprawnej rezygnująca z zatrudnienia, natomiast osoba niepełnosprawna pozostaje w związku małżeńskim?

Małżonek osoby niepełnosprawnej nie pracuje, pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Pozostałe kryteria warunkujące przyznanie świadczenia zostały spełnione.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?