Czy ustalając prawo do jednorazowej zapomogi należy wziąć pod uwagę dochód uzyskany z tytułu zasiłku macierzyńskiego za maj 2020 r. z KRUS, czy za sierpień z ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani pobierała zasiłek macierzyński z KRUS w okresie od 25.04.2020 r. do 30.06.2020 r.; w dniu 01.07.2020 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej i otrzymała zasiłek macierzyński w ZUS do 23.04.2021 r.

W dniu 16.04.2021 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Czy ustalając prawo do jednorazowej zapomogi należy wziąć pod uwagę dochód uzyskany z tytułu zasiłku macierzyńskiego za maj 2020 r. z KRUS, czy za sierpień z ZUS?

Czy w tej sytuacji można wydać decyzję w maju i nie uwzględniać dochodu uzyskanego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access