Czy ustalając dochód na potrzeby zasiłku rodzinnego doliczyć dochód dziecka wnioskodawczyni jako pracownika młodocianego? - OpenLEX

Czy ustalając dochód na potrzeby zasiłku rodzinnego doliczyć dochód dziecka wnioskodawczyni jako pracownika młodocianego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ustalając dochód na potrzeby zasiłku rodzinnego doliczyć dochód dziecka wnioskodawczyni jako pracownika młodocianego?

Syn, aktualnie lat 17, jest "pracownikiem młodocianym" (w związku z praktyką uczniowską), zgłoszony przez firmę do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 012000 od 01.09.2020 r. (kwota składki – brak danych).

Z weryfikacji z Ministerstwa Finansów wynika, że osiągnął przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym – wskazana kwota przychodu oraz kwota składki na ubezpieczenie społeczne za 2020 r.

Czy ww. dochód należy doliczyć do dochodu rodziny wnioskodawczyni?

Jeżeli tak, czy potraktować go jak dochód nieopodatkowany osiągnięty w roku 2020 (podzielić kwotę przychodu na 12 miesięcy), czy dochód uzyskany – mając na uwadze zapisy art. 3 pkt 22 (czy jest to "zatrudnienie lub inna praca zarobkowa" w myśl definicji ustawowej) oraz art. 3 pkt 24, a także art. 5 ust. 4a ustawy o świadczeniach rodzinnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX