Czy ustalając dochód do świadczeń z pomocy społecznej przychód pomniejszamy tylko o alimenty bieżące, czy każdą kwotę alimentów zapłaconą w poprzednim miesiącu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak do obliczenia dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej traktować potrącenie o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)?

Czy ustalając dochód z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku przychód pomniejszamy tylko o alimenty bieżące, czy każdą kwotę alimentów zapłaconą w poprzednim miesiącu?

Jak w tej sytuacji traktować potrącenia na NFAL?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX